Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chubb Life Vietnam

Chubb Life Việt Nam là thành viên của Chubb - tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới trên thị trường chứng khoán. 

 • hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpa5lsb7Cx
2018

Company Menu

Review

Chubb Life Vietnam Reviews

4.8
6 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Chubb Life Vietnam?

Add Review
 • “At Chubb Life Vietnam, We Think BIG, Dream BIG, & Build BIG! ”

  Duyen Do's picture
  Learning & OD Assistant Manager

  I have been working at Chubb Life Vietnam.

  Pros

  - Ethical
  - Colorful and Dynamic office
  - Always appreciate and follow 4 Ideals: Excellence in all we do; Constant Improvement; Global Reach and Local Expertise; A Can-Do Attitude
  - Positive working environment

  Cons

  Have Coffee Lounge but not have pantry area

  Advice to Senior Management

  Join us to Go BIG & Go FAST together!

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZxhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WeZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVbmljkpqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Đội ngũ quản lý có tâm, truyền cảm hứng cho nhân viên, tôn trọng định hướng phát triển của nhân viên ”

  Cong Nguyen's picture
  Account Representative

  I worked at Chubb Life Vietnam for 1 year.

  Pros

  Các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cho đội ngũ kinh doanh

  Advice to Senior Management

  Đây là môi trường chuyên nghiệp, đạo đức mà bạn nên tham gia nếu muốn bước chân vào ngành Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TlpRhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2KWZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVbmljkpqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “At Chubb Life, i am living my passion every day & continously improve to reach the better version of myself everyday ”

  Anphabe User
  HR - Learning & Development

  I have been working at Chubb Life Vietnam.

  Pros

  Dynamic working office/ Professional manner/ Ethical

  Cons

  Parking lot in district 1 quite small

  Advice to Senior Management

  let consider Chubb Life a workplace if you want to explore & exceed your limitation

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6bnZdr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rn2mZcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWdgl6DXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.

Pages

hZWZl5xnlnGck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...